ŞAP BETON

Makina ile yapılan ve aslında helikopter şap olarak anılan şap uygulaması genellikle geniş ve çok amaçlı kullanılan alanlar için uygulanmaktadır. Bu şap uygulamasının ana özelliği homojen, boşluksuz, düz bir beton elde etmektir.Tabii bu işlemde istenilen kotun ve düzlemsel terazinin de kolay olarak sağlanması ayrıca bir avantajdır. Pratikte helikoptere benzetilen benzinli motora bağlı olarak çalışan ve ucunda çelik malaların bağlı olduğu bir pervane olarak tanımlanabilir. Bu şekilde mala kullanımının sebebi, birim zamanda daha çok darbe ve düzlemsel eşitliğin dairesel hareketlerle (operatör tarafından beton üzerinde gezdirilen makine) daha kolay olarak sağlanmasıdır.

Uygulamada kullanılan beton kalitesi amaca göre seçilir. Şap betonu genellikle mikserler yardımıyla alana gelir.Uygulama öncesinde alanda anolar hazırlanır. Atılan betonun terazisini, düzlüğünü sağlamak için metal kutu profiller zemine sabitlenir. Şapta zaman içinde çatlamaların önüne geçebilmek için beton uygulama öncesinde demir-hasır uygulamasının yapılması tavsiye edilir. Bu her açıdan şapın sağlamlığını arttırır. Mikser yardımıyla gelen betonda içsel donatı sağlanması adına elyaf kullanılabilmektedir. Elyaf, beton henüz mikserdeyken, ölçekli olarak betona iyice karıştırılır. Yüzey alanına dökülen beton öncelikle mastar kullanılarak dağıtılır, anolar sökülür ve makine uygulamasına geçilir. Makine kısmen çalışarak betonu iyice yüzeye oturtmasına yakın, özellikle yüzeyin kullanım şekline bağlı olarak, yüzey sertleştiriciler kullanılır. Kullanım şekli helikopterin çalışırken yani beton üzerinde gezinirken, yüzey sertleştiricinin betona serpilmesidir. Bu sertleştiriciler, yüzeyin maruz kalacağı baskı,yük vb şiddete karşı mukavemeti arttıracak şekilde çeşitlendirilmiştir.

Gerekli fizibilite çalışması esnasında bu çeşitlerden hangisinin kullanılacağına karar verilir. Örneğin, hafif trafiğe maruz kalacak zeminler için kuvars ve manyetit agregalı yüzey sertleştirici, hafif ve orta trafik yükleri için korondum-kuvars ve manyetit agregalı, ağır trafik yükleri için korondum-agregalı yüzey sertleştirici kullanılır. Yine spesifik bir uygulama olarak görebileceğimiz helikopter şap işi, yüzey sertleştiricinin ortalama 5 kg./m² sarfiyatta olabilmesi için düzgün, profesyonel ve işinin erbabı bir operatör tarafından yapılması gereklidir. Tüm bu işlerin sonunda istenilen kıvama gelen beton, üzerinde yürünebilir bir mukavemete erişmiş olur. Bu evrede dehidratasyon denen yani betonun reaksiyona girerek hızlı bir şekilde su kaybetmesi başlar. Bu durum her ne kadar önlem alınmış olsa da betonda karınca izi tabir edilen çatlaklara sebep olur. Dehidratasyon (hızlı su kaybı) henüz tam olarak prizini almamış olan betonun üzerine kür tabir edilen, solvent bazlı reçine esaslı kür sıvısı tatbik edilerek çözülebilir. Tüm bu işlemlerin sonunda betonda, çatlaklara yapay yol oluşturması adına, gerekli karelajlar yapılır ve derzler kesilir. Kesilen derz araları kesim genişliğine bağlı olarak mastikle kapatılır.